Podatki 2013 Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Podatki 2013 Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Podatkowe Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325553692
Rok wydania: 2013

Podatki 2013 Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Stan prawny 11.05.2013 rok. Książka zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2014 r. (ustawa o podatku od towarów i usług). Jest w nim wiele nowych rozporządzeń w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Do niniejszego wydania podatków 2013 zostały dodane następujące akty:
- Rozporządzenie MF w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług,
- Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących,
- Rozporządzenie MF w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego.
To najbardziej kompeksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:
- Ordynację podatkową na 2013 rok,
- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 2013,
- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok,
- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- ustawę o podatku od towarów i usług,
- ustawę o podatku akcyzowym,
- ustawę o podatku od spadków i darowizn,
- ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ustawę o opłacie skarbowej.

Do ustaw podatkowych dołączono wydane na ich podstawie istotne rozporządzenia.