Podatki 2015 Beck

Podatki 2015 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325570606
Rok wydania: 2015

Podatki 2015 Beck

podatki 2015, opracowanie zawierające teksty podatkowych aktów prawnych. W publikacji zamieszczono następujące ustawy podatkowe:
- Ordynację podatkową 2015,
- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 2015,
- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015,
- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne,
- ustawę o podatku od towarów i usług,
- ustawę o podatku akcyzowym,
- ustawę o podatku od spadków i darowizn,
- ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ustawę o opłacie skarbowej,
- ustawę o podatkach lokalnych,
- ustawę o podatku tonażowym,
- ustawę o doradztwie podatkowym.
Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.