Podatki 2016 Legis stan prawny 1 lipca 2016 roku

Podatki 2016 Legis stan prawny 1 lipca 2016 roku

Legis


Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Isbn: 9788362370962
Rok wydania: 2016

Podatki 2016 Legis stan prawny 1 lipca 2016 roku

Stan prawny 01.07.2016 roku.
Książka zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku 2016. Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:
1. Ordynacja podatkowa na 2016 rok
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2016
3. Zryczałtowany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2016
5. VAT
6. Akcyza
7. rachunkowość
8. podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Kontrola skarbowa
10. Swoboda działalności gospodarczej.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona