Podatki 2016 Legis Stan prawny 5 kwietnia 2016 roku

Podatki 2016 Legis Stan prawny 5 kwietnia 2016 roku

Legis


Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Isbn: 9788362370962
Rok wydania: 2016

Podatki 2016 Legis Stan prawny 5 kwietnia 2016 roku

Stan prawny 05.04.2016 roku.
Książka zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku 2016. Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:
1. Ordynacja podatkowa
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2016
3. Zryczałtowany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2016
5. VAT
6. Akcyza
7. rachunkowość
8. podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Kontrola skarbowa
10. Swoboda działalności gospodarczej.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona