Podatki 2016 Legis z płytą cd

Podatki 2016 Legis z płytą cd

Legis


Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Isbn: 9788362370962
Rok wydania: 2016

Podatki 2016 Legis z płytą cd

Stan prawny 02.01.2016 rok.
Książka zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku 2016. Publikacja podzielona jest na dziewięć głównych działów:
1. Ordynacja podatkowa
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Zryczałtowany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. VAT
6. Akcyza
7. rachunkowość
8. podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Kontrola skarbowa
10. Swoboda działalności gospodarczej.
GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe.
Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona