Prawo podatkowe przedsiębiorców - przepisy podatkowe na 2019 rok

 1. Odwrotne obciążenie jako mechanizm opodatkowania VAT usług wewnątrzunijnych
  Odwrotne obciążenie jako mechanizm opodatkowania VAT usług wewnątrzunijnych
  Niniejsza publikacja kompleksowo analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) w opodatkowaniu VAT usług wewnątrzunijnych świadczonych dla podatników – w świetle ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280747 Autor: Małgorzata Sęk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 r
  Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 r. Poradnik Gazety Prawnej 3/2017
  Od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Może ono wynieść 20, 30 a nawet 100 procen ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365789433 Autor: Infor
  Infor
 3. Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk
  Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk
  Książka z prawa podatkowego przeznaczona jest dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji oraz przedsiębiorc ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381072526 Autor: Litwińczuk Hanna
  Wolters Kluwer Polska
 4. Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz
  Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz
  Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki Orzecznictwo w sprawach poda ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381078191 Autor: Dagmara Dominik Ogińska
  Wolters Kluwer Polska
 5. Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych
  Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych
  W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepisy ust ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381077576 Autor: Michał Murawski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego
  Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego
  Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, prawników, bankowców, jak też pracowników instytucji związanych systemowo z działalnością na rynku finansowym banku centralnego, ministerstwa fina ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326433375 Autor: Aleksandra Nadolska
  Wolters Kluwer Polska
 7. Odwrotne obciążenie w budownictwie
  Odwrotne obciążenie w budownictwie
  Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2024) od 1 stycznia 2017 r. poszerzono katalog czynności objętych ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043676 Autor: Hudziak Beata
  ODDK
 8. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych CFC
  Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) Konieczność reformy
  Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje pracowników administracji rządowej i samorządowej (w tym pracowników Ministerst ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074407 Autor: Kuźniacki Błażej
  Wolters Kluwer
 9. Kontrola podatników nowe procedury
  Kontrola podatników nowe procedury Poradnik Gazety Prawnej 4/2017
  Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365789655 Autor: Adam Mariański
  Infor
 10. Podatki w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
  Podatki w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
  Książka powstała z myślą o członkach zarządu, dyrektorach finansowych i księgowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, którzy dzięki tej publikacji uzyskają dostęp do informacji na temat ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380853355 Autor: Jabłoński Mikołaj
  Difin