Podatki 2021 Legis stan prawny 2 stycznia 2021 roku plus płyta CD z ustawami
Bestseller

Podatki 2021 Legis stan prawny 2 stycznia 2021 roku plus płyta CD z ustawami

Zbiory przepisów


Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Isbn: 9788365467683
Rok wydania: 2020

Podatki 2021 Legis stan prawny 2 stycznia 2021 roku plus płyta CD z ustawami

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie.
Książka o podatkach na 2021 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:

- 1. Ordynacja podatkowa
- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy
- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych
- 5. VAT (ze zmianami, które wchodzą w życie z dniem 1 września)​
- 6. Akcyza
- 7. rachunkowość
- 8. podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
- 9. Prawo przedsiębiorców
- 10. Swoboda działalności gospodarczej

Książka Podatki 2020 ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Stan prawny styczeń 2020 roku
GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe.