Podatki 2020 Legis stan prawny 4 lipca 2020 roku

Podatki 2020 Legis stan prawny 4 lipca 2020 roku

Zbiory przepisów


Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Isbn: 9788362370922
Rok wydania: 2017

Podatki 2017 Legis stan prawny 4 lipca 2017 roku

Książka wyd. Legis ujednolicone przepisy podatkowe na 2017 rok zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku 2017. Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:
1. Ordynacja podatkowa na 2017 rok
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017
3. Zryczałtowany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2017
5. VAT
6. Akcyza
7. rachunkowość
8. podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Kontrola skarbowa
10. Swoboda działalności gospodarczej.