Podatki 2019 Beck
Zapowiedź

Podatki 2019 Beck

99 zł 96.79 zł

Podatkowe Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381582438
Rok wydania: 2019

Podatki 2019 Beck Wysyłka 31 stycznia 2019 roku

Planowany termin wydania 31 stycznia 2019. W książce o podatkach zamieszczono następujące ustawy podatkowe:
- Ordynację podatkową 2019,
- ustawę o kontroli skarbowej,
- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,
- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,
- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- ustawę o podatku od towarów i usług
- ustawę o podatku akcyzowym,
- ustawę o podatku od spadków i darowizn,
- ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ustawę o opłacie skarbowej,
- ustawę o podatkach lokalnych na 2019 rok,
- ustawę o podatku tonażowym,
- ustawę o doradztwie podatkowym
- ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
- oraz rozporządzenia wykonawcze.