Podatki 2019 Legis stan prawny 2 stycznia 2019 roku

Podatki 2019 Legis stan prawny 2 stycznia 2019 roku

96.6 zł 80.24 zł

Podatki 2019


Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Isbn: 9788365467515
Rok wydania: 2019

Podatki 2017 Legis stan prawny 2 stycznia 2017 roku plus płyta CD

Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:

- 1. Ordynacja podatkowa
- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy
- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych
- 5. VAT
- 6. Akcyza
- 7. rachunkowość
- 8. podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
- 9. Prawo przedsiębiorców
- 10. Swoboda działalności gospodarczej

Książka Podatki 2019 ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe.

Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona.
Stan prawny - 2 stycznia 2019 roku