Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń

Marek Rotkiewicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381375849
Rok wydania: 2019

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń

Książka obejmuje swoim zakresem wszystkie aspekty związane z wyjazdami służbowymi pracowników. Wyjazdy takie, powszechnie występujące, pociągają za sobą bardzo liczne problemy. W niniejszej publikacji czytelnik otrzymuje odpowiedzi na znaczną część tych wątpliwości. Omówione w niej zostały wszystkie aspekty delegacji, takie jak:

pojęcie podróży służbowej,
odrębne pojęcie podróży kierowców i konsekwencje takiego wyodrębnienia,
problematyka rozliczania czasu pracy podczas wyjazdów delegacyjnych,
pracowniczy obowiązek udania się w podróż,
treść polecenia wyjazdu w delegację,
świadczenia z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
terminy rozliczeń,
zakres niezbędnych i pomocnych dokumentów.
Niewątpliwym atutem książki są liczne przykłady. Ponadto w książce wykorzystano szeroko dostępne stanowiska urzędowe dotyczące podróży służbowych, wydawane przez MRPiPS, Inspekcję Pracy, jak również liczne interpretacje organów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe. Jednym z istotnych elementów książki są wzory dokumentów związanych z podróżami, w tym instrukcje i regulaminy wewnątrzzakładowe.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele praktycznych pytań związanych z podróżami służbowymi, m.in.:

Jakie wyjazdy stanowią podróż służbową, a jakie nie mogą być w ten sposób traktowane?
W jaki sposób określić podróż służbową kierowcy i kiedy się ona zaczyna?
W jaki sposób powinno zostać określone miejsce pracy w umowie o pracę?
Jak rozliczać czas pracy podczas podróży służbowej?
Jak w kontekście czasu pracy rozliczać podróże w dniach wolnych od pracy?
Jakie świadczenia przysługują pracownikom w związku z delegacją krajową i zagraniczną?
Jakie dokumenty pracownik powinien przedstawić przy rozliczaniu delegacji?
W jakim terminie pracodawca powinien wypłacić pracownikowi należności związane z podróżą służbową?