Podsłuch procesowy i pozaprocesowy Kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych

Podsłuch procesowy i pozaprocesowy Kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych

129 zł 99.50 zł

Maciej Rogalski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604512
Rok wydania: 2019

Podsłuch procesowy i pozaprocesowy

Książka o podsłuchu procesowym i pozaprocesowym stanowi pierwsze na rynku opracowanie obejmujące problematykę podsłuchu procesowego, będącego instytucją postępowania karnego, jak również podsłuchu pozaprocesowego stosowanego przez podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli operacyjnej. Autor książki Podsłuch procesowy i pozaprocesowy szczegółowo omawia stosowanie podsłuchu z uwzględnieniem problematyki:
przedmiotu i podmiotu kontroli;
wypadków niecierpiących zwłoki;
odroczenia ogłoszenia postanowienia o kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych;
wykorzystania dowodów pozyskanych w toku podsłuchu oraz zastosowania w procesie karnym tzw. podsłuchów prywatnych;
uprawnienia tzw. służb w zakresie stosowania podsłuchu pozaprocesowego w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych.
W książce poruszono też kwestię wykonywania obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie zapewnienia warunków dostępu i utrwalania rozmów, a także zagadnienia dotyczące odpowiedzialności administracyjnej za niewykonanie tych obowiązków.