Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń Dybowski
Bestseller

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń Dybowski

69.9 zł 40.69 zł

Maciej Dybowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 8387148547
Rok wydania: 2003

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń Dybowski

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wybranymi zasadami prawa oraz instytucjami prawnymi, a także z elementami pracy myślowej prawnika. Stanowi konieczne uzupełnienie wykładu z propedeutycznego przedmiotu Pojęcia i metody prawa i prawoznawstwa.Profesor Sławomira Wronkowska jest kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa oraz wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada również na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od kilkunastu lat jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP. Jest również członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN