Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania Podręcznik z przykładami i zadaniami

Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania Podręcznik z przykładami i zadaniami

51.45 zł 37,92 zł

Dorota Witkowska


Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska
Isbn: 8374840293
Rok wydania: 2006

Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania Podręcznik z przykładami i zadaniami

Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii, takich jak:
modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych do modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych i występujących w nich zmiennych),
klasyczna metoda najmniejszych kwadratów,
weryfikacja modeli ekonometrycznych (mierniki i testy statystyczne umożliwiające określenie jakości szacowanego modelu oraz jego przydatności w praktyce),
analiza szeregów czasowych (metody dekompozycji i modele szeregów czasowych). Poza tym w podręczniku można znaleźć krótkie powtórzenie wiadomości ze statystyki (z zakresu wnioskowania statystycznego i analizy współzależności), omówienie podstawowych zagadnień z zakresu teorii prognozy i wprowadzenie do problematyki modeli wielorównaniowych. Wykład jest bogato ilustrowany przykładami. Każdy rozdział zamykają pytania kontrolne, a na końcu podręcznika zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązania i tablice statystyczne. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, szczególnie dla tych, którym przedmioty ilościowe sprawiają pewne problemy.