Podział spadku rozliczenia dotyczące spadku

Bieluk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325575359
Rok wydania: 2015

Podział spadku rozliczenia dotyczące spadku Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i sądowych

Książka stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z podziałem spadku oraz rozliczeniami dotyczącymi spadku.
Niniejsza publikacja opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) oraz uwzględnia ostatnie zmiany dotyczące m.in.:

- ograniczenia osobistej odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe w przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania (Dz.U. z 2015 r. poz. 539);
- stosowania tzw. protokołu elektronicznego, czyli protokołu sporządzanego za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo obraz i dźwięk (Dz.U. z 2015 r. poz. 1296);
- zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych (druk sejmowy Nr 2678).
Prawo spadkowe pełne jest problemów związanych z koniecznością dokonywania różnego rodzaju rozliczeń. Jego istotą jest właściwe rozliczenie spadkobierców. Prezentowana publikacja, koncentruje się zatem na kwestiach rachunkowych związanych z postępowaniem spadkowym. Jest to praktyczny komentarz obejmujący m.in. następujące zagadnienia:

- obliczanie wartości spadku (wartości schedy spadkowej),
- zasady rozliczania długów spadkowych,
- rozliczanie darowizn,
- obliczanie zachowku, rozliczanie spodków w przypadku dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Celem niniejszej publikacji jest szczegółowe omówienie problematyki rozliczeń spadkowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i poglądów doktryny. Wielkim atutem opracowania jest także podanie sposobów rozliczeń na konkretnych przykładach wraz z ich dokładnym omówieniem.
W niniejszej publikacji poruszone zostały także kwestie dotyczące m.in.:

- wyznaczenia spadkobiercy w kontekście art. 961 KC,
- odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 1030–10343 KC),
- zachowku (art. 991–1011 KC), oraz
- rozliczenia miedzy spadkobiercami (art. 1035–1046 KC i art. 211 i n. KC).
W publikacji znajduje się bardzo dużo przykładów ze wskazaniem obliczeń pojawiających się na gruncie podziału spadku. Przykłady oparte są na orzeczeniach sądów, a także na hipotetycznych sytuacjach, z którymi spotykał się Autor. Ponadto do każdego zagadnienia Autor wyselekcjonował najważniejsze oraz najbardziej przydatne orzecznictwo, które pomoże zrozumieć tą niezwykle trudną tematykę.
Poruszona problematyka ze względu na swój praktyczny charakter powinna służyć adwokatom, radcom prawnym, sędziom i notariuszom, a także aplikantom i studentom