Polityka przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości finansowej Kamiński

Polityka przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości finansowej Kamiński

49.9 zł 41.79 zł

Kamiński Ryszard


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 8360550137
Rok wydania: 2008

Polityka przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości finansowej Kamiński

Celem książki jest przedstawienie polityki, jaką w zakresie sprawozdawczości finansowej prowadzą przedsiębiorstwa. Autorzy skupili się na ukazaniu istoty i uwarunkowań tej polityki, jej celów oraz dopuszczonych przez prawo i stosowanych w praktyce instrumentów. W opracowaniu tym odwołują się do poglądów prezentowanych w literaturze oraz prezentują wyniki wielu badań, których przedmiotem były działania mieszczące się w ramach rachunkowości kreatywnej i agresywnej. Niezwykle ważna jest również część książki poświęcona przedstawieniu i interpretacji przepisów Ustawy o rachunkowości oraz innych polskich aktów prawnych, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz dyrektyw Komisji Edukacji Europejskiej, odnoszących się do obszarów rachunkowości, które umożliwiają kształtowanie polityki bilansowej.