Polityka rachunkowości

 1. Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń
 2. Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
  Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych wzorzec zarządzenia z suplementem elektronicznym
  Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Teks ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046783 Autor: Anna Zysnarska
  Wydawnictwo ODDK
 3. Polityka rachunkowości 2018
  Polityka rachunkowości Beck Cellary Do książki dołączona została płyta CD ze wzorem polityki rachunkowości
  Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381281010 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont
  Polityka rachunkowości w firmie 2020 z komentarzem do planu kont
  Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326979491 Autor: Katarzyna Trzpioła
  Oficyna prawa polskiego
 5. Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
  Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2020 Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych wzorzec zarządzenia z suplementem elektronicznym
  Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Teks ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046783 Autor: Zysnarska Anna
  Wydawnictwo ODDK
 6. Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych
  Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Polityka rachunkowości na 2020 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326979262 Autor: Elżbieta Gaździk
  Wiedza i Praktyka
 7. Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
  Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)
  Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowośc ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043621 Autor: Katarzyna Szaruga
  Wydawnictwo ODDK
 8. Polityka rachunkowości najczęstsze błędy
  Polityka rachunkowości - najczęstsze błędy Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/17
  Miesięczny przegląd nowości ? Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont ? Wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2 ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365887832 Autor: Motowilczuk Izabela
  Infor
 9. Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem
  Polityka rachunkowości 2020 dla instytucji kultury z komentarzem
  Budując zakładowy plan kont, należy pamiętać o trzech bardzo istotnych przepisach ustawy o rachunkowości. Muszą one być zawsze wzięte pod uwagę przy planowaniu technicznych rozwiązań księgowych. Zn ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788326962448 Autor: Trzpioła Katarzyna
  Oficyna Prawa Polskiego
 10. Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem
  Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem
  Polityka rachunkowości 2017 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326960468 Autor: Elżbieta Gaździki
  Oficyna Prawa Polskiego