Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008 z suplementem elektronicznym

Nomenklatura scalona CN


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043713
Rok wydania: 2017

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008 z suplementem elektronicznym

POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG PKWiU 2015 pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami: z PKWiU2008. od 1 lipca 2020 r. dla celów opodatkowania podatkiem VAT (w zakresie usług), od 1 stycznia 2021 r. - dla celów opodatkowania podatkiem CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2017 r. nową PKWiU 2015 stosuje się w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. W Dz.U. z 2017 r. poz. 2453 opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie PKWiU, obowiązującą od dnia 30 grudnia 2017 r. – zmiany te zostały uwzględnione we wkładce aktualizacyjnej oraz w suplemencie elektronicznym do książki. W publikacji:
Rozporządzenie wprowadzające PKWiU
Zasady metodyczne PKWiU
Schemat klasyfikacji
Klucze powiązań PKWiU 2008 – PKWiU 2015
Klucze powiązań PKWiU 2015 – PKWiU 2008
Najważniejsze zmiany w PKWiU 2015 w porównaniu do PKWiU 2008:
zmiany nazw grupowań,
zmiany zakresów niektórych grupowań poprzez przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania, scalenia dwóch lub kilku grupowań w jedno,
uporządkowanie symboliki grupowań (zmiana symboliki grupowań przy zachowaniu ich tytułów i zakresów).
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, z pełnym tekstem klasyfikacji PKWiU 2015 z powiązaniami z PKWiU 2008, który umożliwi szybkie i elastyczne wyszukiwanie oraz eksport danych i dowolne wydruki (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).