Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej


Kontrola Wewnętrzna zintegrowana Struktura Ramowa COSO I

Kontrola Wewnętrzna zintegrowana Struktura Ramowa COSO I

PIKW

Raport wydany przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), w skrócie: COSO stwierdza, że poważne różnice w rozumieniu znaczenia i roli kontroli wewnętrznej sprawiały, iż każdy widział i rozumiał tę funkcję na swój sposób. Często mylono system kontroli

Wydawnictwo: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej

COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej

PIKW

COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej. Blisko 10 lat po pierwszym wydaniu przez PIKW polskiej wersji COSO I - "Kontrola Wewnętrzna - Zintegrowana Struktura Ramowa" została ona ponownie dopracowana i wydana przez PIKW w 2008 roku. Pozostaje ona wiodącym dokumentem dotyczącym wiedzy i zrozumienia tego, co to jest kont

Wydawnictwo: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Audyt wewnętrzny w praktyce

Audyt wewnętrzny w praktyce Audyt operacyjny i finansowy

Konrad Knedler

Książka z audytu wewnętrznego skierowana jest do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Będzie ona przydatna zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z audytem, oraz osób z bogatszym doświadczeniem zawodowym, które poszukują możliwości weryfikacji swoich pomysłów i inspiracji do tworzenia własnych pro

Wydawnictwo: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce

Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce

Bela Adam

Przedstawiona w Poradniku koncepcja mierników wypełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej, a także dobrych praktyk COSO. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej zostały tak skonstruowane, aby, po ich praktycznym zastosowaniu, kierownik jednostki sektora finansów publicznych mógł złożyć pozytywne o

Wydawnictwo: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Polecane działy

Polecane książki