Polskie prawo konstytucyjne Górecki

Polskie prawo konstytucyjne Górecki

69 zł 51.27 zł

Dariusz Górecki


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326482922
Rok wydania: 2015

Polskie prawo konstytucyjne Górecki

Piąte wydanie książki z prawa konstytucyjnego zawiera szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
W książce Polskie prawo konstytucyjne przedstawiono zarówno przemiany, które dokonały się w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1918-1997, jak i wprowadzane obecnie rozwiązania, których celem jest dostosowanie prawa do wymogów współczesności. Poruszono także kwestię członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wpływu, jaki ma ono na funkcjonowanie państwa.
Książka z prawa konstytucyjnego dla studentów wydziałów prawa. Może stanowić pomoc dydaktyczną również dla studentów kierunków nieprawniczych (m.in. politologii, socjologii, administracji, europeistyki).