Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Garlicki

Leszek Garlicki


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381609609
Rok wydania: 2019

Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Garlicki

W ksiązce z polskiego prawa konstytucyjnego zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w szczególności zmiany dotyczące władzy sądowniczej. Tłem dla tych aktualizacji jest prezentacja konstytucyjnych wymogów odnoszących się do zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, pozycji jednostki, systemu źródeł prawa, poszczególnych konstytucyjnych organów władzy publicznej, stanów nadzwyczajnych, konstytucyjnych aspektów integracji z Unią Europejską.
Podręcznik prawniczy Polskie prawo konstytucyjne Zarys wykładu uwzględnia lata doświadczeń Autora zgromadzonych w działalności dydaktycznej oraz w praktyce sędziowskiej. Książka jest dla studentów wydziałów prawa, administracji i nauk politycznych, praktyków związanych zarówno z wymiarem sprawiedliwości, jak i poszczególnymi organami konstytucyjnymi Rzeczypospolitej Polskiej.