Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.


Przychody koszty wynik finansowy przedsiębiorstwa

Przychody koszty wynik finansowy przedsiębiorstwa

Ksenia Czubakowska

Praca składa się z trzech części odpowiadających trzem słowom kluczowym wskazanym w jej tytule. Autorzy podkreślają znaczenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego jako odrębnych, ale równie ważnych segmentów działalności przedsiębiorstwa. Omawiają te podstawowe kategorie z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego, zwracaj

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości

Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości

Gierusz Barbara

Prowadzenie działalności gospodarczej implikuje wiele zdarzeń, których wynikają określone skutki podatkowe, w tym z tytułu podatku dochodowego. Obecny w sprawozdaniach finansowych podatek odroczony jest konsekwencją przejściowych różnic w bilansowej oraz podatkowej wartości aktywów i zobowiązań. Wiąże się on z większością w

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Stosunki międzynarodowe Teoria i praktyka

Stosunki międzynarodowe Teoria i praktyka

Dorosz Andrzej

W świecie, w którym bariery dla swobodnego przepływu ludzi, towarów, usług oraz kapitału są coraz mniejsze, wzrasta rola stosunków międzynarodowych. Zauważając te zmiany, grupa autorów od wielu lat zajmująca się sprawami zagranicznymi opracowała swego rodzaju kompendium poświęcone tym zagadnieniom – „Stosunki międzynarodowe. T

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Cena: 52.36 zł 69.9

Ubezpieczenia Iwanicz-Drozdowska

Ubezpieczenia Iwanicz-Drozdowska

Małgorzata Iwanicz Drozdowska

Podręcznik, w którym zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń. Omówiono w nim między innymi historię ubezpieczeń, główną terminologię, klasyfikację ubezpieczeń, regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej, nadzór nad sektorem ubezpieczeń, systemy gwarancyjne, zarządzanie finansami i działalność

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Cena: 53.39 zł 64.9

Usługi Marketing i zarządzanie

Usługi Marketing i zarządzanie

Audrey Gilmore

Sektor usług w gospodarce ma coraz większy udział w ogólnym rozwoju gospodarczym i stanowi szansę dla osób bezrobotnych. W książce problematyka została podzielona na trzy części: część I marketing usług, część II - zarządzanie organizacją usługową oraz część III problemy współczesnego marketingu usług. W poszczególnych

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Cena: 42.62 zł 56.9

Marketing międzynarodowy Zarys problematyki

Marketing międzynarodowy Zarys problematyki

Jan W. Wiktor

Współcześnie coraz więcej przedsiębiorstw prowadzi działalność na wielu rynkach w różnych państwach. Podstawową płaszczyzną obecności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych jest marketing międzynarodowy, któremu właśnie poświęcony jest niniejszy podręcznik. Autorzy przedstawili koncepcję i znaczenie marketingu międzyn

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Cena: 45.61 zł 60.9

Redukcja zatrudnienia

Redukcja zatrudnienia

Rogers Jenny

Utrata pracy w wyniku redukcji etatów u dotychczasowego pracodawcy jest jednym z najgorszych zdarzeń, jakie mogą spotkać człowieka. W książce autorka pokazuje, jak zmierzyć się z takim przeżyciem niezależnie od wieku i zdobytego doświadczenia, nie poddając się przy tym przygnębieniu i rezygnacji. Co można i trzeba zrobić, aby utrat

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Cena: 41.97 zł 54.9

Organizacja procesowa

Organizacja procesowa

Grajewski Piotr

Konieczność sprostania wymaganiom rynku sprawia, że organizacje muszą poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych. Jednym z nich jest organizacja procesowa pozwalająca podnieść efektywność działania organizacji i lepiej wykorzystać posiadane zasoby. Autor przedstawił: współczesne rozwiązania dotyczące struktur organizacyjnych, is

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Cena: 45.79 zł 59.9

Zarządzanie projektem europejskim

Zarządzanie projektem europejskim

Michał Trocki

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 204 r. stworzyło nowe wyzwania i możliwości rozwojowe. Zrealizowanie ponad 160 tyś. Projektów europejskich (współfinansowanych ze środków UE) o wartości około 333 mld PLN świadczy o dobrym wykorzystaniu przez Polskę dziesięcioletniego okresu członkostwa w Unii Europejskiej. Aby w nowe

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Cena: 52.43 zł 69.9

Polecane działy

Polecane książki