Pomoc publiczna w gminach

Pomoc publiczna w gminach

147 zł 107.63 zł

Agata Błaszczyk


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046509
Rok wydania: 2018

Pomoc publiczna w gminach

Pomoc publiczna jest zjawiskiem powszechnym w sferze finansów publicznych. Dotyczy każdego przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST. W publikacji wskazano m.in. na:
- charakterystykę pomocy publicznej,
- różnice między pomocą de minimis a pomocą regionalną,
- przesłanki wskazujące na wystąpienie pomocy publicznej,
- rolę gminy jako podmiotu udzielającego pomocy,
- formy pomocy publicznej udzielanej przez gminy (w tym m.in. zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych, ulga w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych),
- podstawę udzielania pomocy publicznej przez gminy (przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rozporządzenie wykonawcze do ustawy, uchwała rady gminy),
- procedurę udzielenia pomocy publicznej przez gminy,
- przebieg postępowania w sprawie zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Całość wzbogacono przykładami oraz orzecznictwem sądowym.