Pomoc społeczna Komentarz 2019 do ustawy

Pomoc społeczna Komentarz 2019 do ustawy

199 zł 180.19 zł

Magdalena Kasprzak


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381374569
Rok wydania: 2019

Pomoc społeczna

Komentarz do ustawy o pomocy społecznej jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposób należy interpretować obowiązujące przepisy oraz w jakim zakresie można je stosować. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.
Komentarz do ustawy o pomocy społecznej zawiera liczne odniesienia do przepisów innych ustaw oraz aktów wykonawczych, które również zostały w nim omówione. Autorki przytaczają także aktualne orzecznictwo, wskazujące obowiązujące linie orzecznicze w sprawach spornych lub budzących istotne wątpliwości interpretacyjne. Całość stanowi praktyczny przewodnik po systemie pomocy społecznej, omawiający m.in.:
- zasady pomocy społecznej,
- podział zadań pomocy społecznej między administrację publiczną – zadania administracji rządowej oraz zadania własne gminy i powiatu,
- instytucje pomocy społecznej,
- formy i tryb udzielanej pomocy, w tym kryteria przyznawania świadczeń.

Publikacja z pewnością ułatwi lepsze i szybsze zrozumienie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych. Przede wszystkim jednak usprawni stosowanie tych przepisów oraz rozwiązywanie kwestii spornych. Z tego względu opracowanie to polecamy szczególnie:
- osobom zajmującym się zawodowo pomocą społeczną,
- pracownikom socjalnym,
- pracownikom administracji publicznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- prawnikom specjalizującym się w zagadnieniach systemu pomocy społecznej.