Pomoc społeczna procedury, wzory, ustawa, komentarz

 1. Ochrona danych osobowych w sieci
  Ochrona danych osobowych w sieci Komentarz do wybranych przepisów oraz obszerny katalog pytań i odpowiedzi Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Komentarz stanowi analizę sposobu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sp ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606868 Autor: Michał Bochenek
  Wolters Kluwer Polska
 2. Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem
  Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem z suplementem elektronicznym
  Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z po ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043492 Autor: Jamroży Marcin
  Wydawnictwo ODDK
 3. Pomoc społeczna
  Pomoc społeczna
  Komentarz do ustawy o pomocy społecznej jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pom ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381374569 Autor: Magdalena Kasprzak
  Infor
 4. Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
  Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
  Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy os ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 97883681285841 Autor: Sektor publiczny w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD
  Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD
  Książka jest syntezą nowych przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i obejmuje swym zakresem wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, programów ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381280563 Autor: Magdalena Szochner Siemińska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska
  Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska
  W komentarzu o pomocy społecznej przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normaty ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381078122 Autor: Iwona Sierpowska
  Wolters Kluwer Polska
 7. Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD
  Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD
  Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- oma ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595227 Autor: Anna Brzezińska
  C.H. Beck
 8. MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne
  MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne
  W Meritum o pomocy społecznej omówiono m.in. następujące zagadnienia: - warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód - jak go usta ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326486449 Autor: Renata Babińska Gorecka
  Wolters Kluwer Polska
 9. Ustawa Za życiem oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017
  Ustawa Za życiem oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017
  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1860), a w wraz z nią na Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594893 Autor: Brzezińska Anna
  C.H. Beck
 10. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
  Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
  Problematyka ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej jest tematyką trudną i złożoną, w szczególności chodzi o ustalanie i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w d ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326487132 Autor: Żanetta Gawarkiewicz
  Wolters Kluwer Polska