Pomoc społeczna procedury, wzory, ustawa, komentarz

 1. Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
  Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów
  Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy os ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 97883681285841 Autor: Sektor publiczny w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Program Rodzina 500 plus
  500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka 500, po nowelizacji jest dla pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej lub urzędów obsługujących realizację świadczeń wychowawczych. Dzięki zawartym w publikacji wzorom, studio ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609784 Autor: Michał Bochenek
  Wolters Kluwer Polska
 3. Księgowania w jednostkach pomocy społecznej
  Księgowania w jednostkach pomocy społecznej 130 schematów księgowań opisy kont przykłady wyceny
  Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w jednostkach pomocy społecznej ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588119 Autor: Elżbieta Dworak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Zmiany w świadczeniach
  Zmiany w świadczeniach wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start
  Od 1 lipca 2019 r. wszystkie dzieci w Polsce zostaną objęte świadczeniem wychowawczym tzw. 500,. Jest to konsekwencja wejścia w życie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wycho ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588140 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
  Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce 45 wzorów dokumentów dotyczących decyzji, wniosków, zawiadomień, postanowień
  Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podl ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280488 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Ustawa o pomocy społecznej
  Ustawa o pomocy społecznej Komentarz 2019 Beck
  Najnowszy komentarz do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) stanowi istotne novum wśród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyków i ski ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587457 Autor: Ustawy w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem
  Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków i umów z suplementem elektronicznym
  Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z po ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043492 Autor: Jamroży Marcin
  Wydawnictwo ODDK
 8. Świadczenia rodzinne Komentarz
  Świadczenia rodzinne Komentarz 2019
  Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zag ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589369 Autor: Wojciech Maciejko
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Pomoc społeczna
  Pomoc społeczna Komentarz 2019 do ustawy
  Komentarz do ustawy o pomocy społecznej jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pom ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381374569 Autor: Magdalena Kasprzak
  Infor
 10. Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej
  Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem dla pracowników organów pomocy społecznej Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentacji ma pom ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606332 Autor: Katarzyna Dokukin
  Wolters Kluwer Polska