Pomoc społeczna procedury, wzory, ustawa, komentarz

 1. Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD
  Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej + płyta CD
  Prezentowana publikacja skupia się na osobie dyrektora DPS, jego kwalifikacjach, uprawnieniach i odpowiedzialności w tym finansowej. Kolejne kwestie opisane w Vademecum to sprawy związane z pobytem osoby umi ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381588171 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Ustawa o pomocy społecznej
  Ustawa o pomocy społecznej Komentarz Beck
  Najnowszy komentarz do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) stanowi istotne novum wśród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyków i ski ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587457 Autor: Ustawy w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
  Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce 45 wzorów dokumentów dotyczących decyzji, wniosków, zawiadomień, postanowień
  Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podl ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280488 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Pomoc materialna dla uczniów Ciszewski
  Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski
  Książka „Pomoc materialna dla uczniów\" jest poświęcona tematyce pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomocy o charakterze motyw ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381983259 Autor: Piotr Ciszewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
  Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów
  Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy os ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 97883681285841 Autor: Sektor publiczny w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Świadczenia rodzinne Komentarz
  Świadczenia rodzinne Komentarz Maciejko Beck
  Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zag ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589369 Autor: Wojciech Maciejko
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Pomoc społeczna
  Pomoc społeczna Komentarz do ustawy
  Komentarz do ustawy o pomocy społecznej jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pom ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381374569 Autor: Magdalena Kasprzak
  Infor
 8. Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem
  Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków i umów z suplementem elektronicznym
  Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z po ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043492 Autor: Jamroży Marcin
  Wydawnictwo ODDK
 9. Ochrona danych osobowych w sieci
  Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej w pytaniach i odpowiedziach Komentarz do wybranych przepisów oraz obszerny katalog pytań i odpowiedzi Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Komentarz stanowi analizę sposobu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sp ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606868 Autor: Michał Bochenek
  Wolters Kluwer Polska
 10. Program Rodzina 500 plus
  500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka 500, po nowelizacji jest dla pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej lub urzędów obsługujących realizację świadczeń wychowawczych. Dzięki zawartym w publikacji wzorom, studio ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609784 Autor: Michał Bochenek
  Wolters Kluwer Polska