Pomoc społeczna procedury, wzory, ustawa, komentarz

 1. Pomoc społeczna
  Pomoc społeczna Komentarz do ustawy 2020
  Komentarz jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy o pomocy społecznej, jak i innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381377430 Autor: Magdalena Kasprzak
  Infor
 2. Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej
  Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem dla pracowników organów pomocy społecznej Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentacji ma pom ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606332 Autor: Katarzyna Dokukin
  Wolters Kluwer Polska
 3. Księgowania w jednostkach pomocy społecznej
  Księgowania w jednostkach pomocy społecznej 130 schematów księgowań opisy kont przykłady wyceny
  Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w jednostkach pomocy społecznej ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588119 Autor: Elżbieta Dworak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Ustawa o pomocy społecznej
  Ustawa o pomocy społecznej Komentarz Beck
  Najnowszy komentarz do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) stanowi istotne novum wśród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyków i ski ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587457 Autor: Ustawy w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Ochrona danych osobowych w sieci
  Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej w pytaniach i odpowiedziach Komentarz do wybranych przepisów oraz obszerny katalog pytań i odpowiedzi Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Komentarz stanowi analizę sposobu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sp ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606868 Autor: Michał Bochenek
  Wolters Kluwer Polska
 6. Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD
  Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej + płyta CD funkcjonowanie i zarządzanie DPS
  Książka skupia się na osobie dyrektora DPS, jego kwalifikacjach, uprawnieniach i odpowiedzialności w tym finansowej. Kolejne kwestie opisane w Vademecum to sprawy związane z pobytem osoby umieszczonej w pl ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381588171 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Program Rodzina 500 plus
  500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka 500, po nowelizacji jest dla pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej lub urzędów obsługujących realizację świadczeń wychowawczych. Dzięki zawartym w publikacji wzorom, studio ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609784 Autor: Michał Bochenek
  Wolters Kluwer Polska
 8. Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem
  Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków i umów z suplementem elektronicznym
  Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z po ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043492 Autor: Jamroży Marcin
  Wydawnictwo ODDK
 9. Pomoc materialna dla uczniów Ciszewski
  Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski
  Książka „Pomoc materialna dla uczniów\" jest poświęcona tematyce pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomocy o charakterze motyw ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381983259 Autor: Piotr Ciszewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Audyt wewnętrzny programu 500+
  Audyt wewnętrzny programu 500+ wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej z suplementem elektronicznym
  Książka przeznaczona jest dla audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego ze świadczen ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378043157 Autor: Zofia Wojdylak Sputowska
  Wydawnictwo ODDK