Pomoc społeczna procedury, wzory, ustawa, komentarz

 1. Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej
  Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentacji ma pom ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606332 Autor: Katarzyna Dokukin
  Wolters Kluwer Polska
 2. Pomoc społeczna
  Pomoc społeczna
  Komentarz do ustawy o pomocy społecznej jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pom ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381374569 Autor: Magdalena Kasprzak
  Infor
 3. Ustawa o pomocy społecznej
  Ustawa o pomocy społecznej
  Najnowszy komentarz do ustawy o pomocy społecznej stanowi istotne novum wśród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyków i skierowany do praktyków. Główny nacisk położony został ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587457 Autor: Ustawy w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Ochrona danych osobowych w sieci
  Ochrona danych osobowych w sieci Komentarz do wybranych przepisów oraz obszerny katalog pytań i odpowiedzi Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Komentarz stanowi analizę sposobu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sp ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606868 Autor: Michał Bochenek
  Wolters Kluwer Polska
 5. Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem
  Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem z suplementem elektronicznym
  Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z po ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043492 Autor: Jamroży Marcin
  Wydawnictwo ODDK
 6. Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
  Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
  Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy os ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 97883681285841 Autor: Sektor publiczny w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD
  Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD
  Książka jest syntezą nowych przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i obejmuje swym zakresem wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, programów ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381280563 Autor: Magdalena Szochner Siemińska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska
  Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska
  W komentarzu o pomocy społecznej przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normaty ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381078122 Autor: Iwona Sierpowska
  Wolters Kluwer Polska
 9. Zatrudnienie pracowników socjalnych i innych pracowników pomocy społecznej
  Zatrudnienie pracowników socjalnych i innych pracowników pomocy społecznej
  W praktyczny sposób omówiono tematykę związaną z zatrudnieniem pracowników w ośrodkach pomocy społecznej, w szczególności pracowników socjalnych. Zaletą opracowania jest przekrojowe ujęcie tematu o ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326479687 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 10. Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej
  Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej
  Sposób kompleksowy i przystępny zostały omówione zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej, w tym m.in.: obowiązek sporządzania regulaminu wynagradzania, ustalanie wynagrodzenia zasa ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326481666 Autor:
  Wolters Kluwer Polska