Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2020

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2020

Trzpioła Katarzyna


Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326960642
Rok wydania: 2017

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017

Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala jednostkom, które nie są zobligowane do stosowania MSR, na wykorzystanie standardów w zakresie nieuregulowanym polskimi przepisami rachunkowymi.
Publikacja zawierająca wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości. Jest to tzw. wykaz w pigułce, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja porównuje w praktyczny sposób poszczególne MSR/MSSF z ustawą o rachunkowości. Wszystkie międzynarodowe standardy są opisane z odniesieniem do analogicznych regulacji w polskiej ustawie i Krajowych Standardach Rachunkowości. Ponadto wskazuje nowe MSSF, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Wskazuje również te MSSF, które będą stosowane po raz ostatni w roku 2017.