Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego Komentarz zawiera wzory pism, postanowień i decyzji
Zapowiedź

Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego Komentarz zawiera wzory pism, postanowień i decyzji

Michał Bursztynowicz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381876483
Rok wydania: 2020

Postępowanie administracyjne

Książka stanowi komentarz do najistotniejszych z punktu widzenia praktyki jednostek samorządu terytorialnego przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawarte w publikacji zagadnienia pogrupowane w bloki tematyczne zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przystępny. Czytelnik znajdzie tu omówienie takich problemów jak:
konsekwencje śmierci strony przed wszczęciem postępowania oraz w trakcie jego trwania,
uzupełnianie braków formalnych podań,
rozpatrywanie wniosków o przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności.
W komentarzu uwzględniono także zasady postępowania z tzw. trudnym klientem, czyli osobą, która wnosi do organów wiele pism, podań i żądań często trudnych do sprecyzowania. Autorzy przedstawili praktyczne wskazówki:
kiedy urzędnik może nie ustosunkowywać się do zgłaszanych żądań,
jak interpretować niejasne wnioski i podania.
Książka zawiera wzory pism, postanowień i decyzji. W publikacji uwzględniono także przepisy mające zastosowanie do postępowań administracyjnych w czasie epidemii, w szczególności dotyczące zasad doręczania pism oraz możliwości czasowego wyłączenia stosowania lub modyfikacji części postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego.