Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski
Bestseller

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

W podręczniku prawniczym zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W książce Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne uwzględniono nowe rozwiązania prawne, przedstawiono zmiany w przyjętej linii orzeczeń sądów administracyjnych, nowe sposoby gwarancji dobrowolnego wykonania obowiązków. W 17. wydaniu omówiono m.in. zmiany wprowadzone ustawami o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Prawo przedsiębiorców o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.