Postępowanie administracyjne Kompendium wiedzy Patuch

Postępowanie administracyjne Kompendium wiedzy Patuch

39.99 zł 32.89 zł

Andrzej Patuch


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 9788360550441
Rok wydania: 2013

Postępowanie administracyjne Kompendium wiedzy Patuch

Publikacja porusza nie tylko problematykę ogólnego postępowania administracyjnego, lecz także szczegółowo omawia postępowanie w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach zaświadczeń. Sporo uwagi poświęcono również - istotnej z praktycznego punktu widzenia - problematyce opłaty skarbowej. Autor nie poprzestaje wyłącznie na analizie literalnego brzmienia przepisów, odwołuje się także do poglądów doktryny oraz judykatury. Omawiana problematyka ujęta została w formę tabel, wykresów i zestawień. Opracowanie zawiera także zestaw wzorów pism w postępowaniu administracyjnym, pozwalający odnieść przedstawione zagadnienia teoretyczne do praktyki obrotu prawnego, oraz zbiór tekstów ustaw przywoływanych w pracy. Opracowanie jest znakomitym źródłem wiedzy o postępowaniu administracyjnym zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz kandydatów na aplikacje prawnicze, jak i dla wszystkich tych osób, które w swej pracy zawodowej stosują przepisy postępowania administracyjnego.