Postępowanie cywilne wprowadzone i projektowane zmiany w 2019 roku

Postępowanie cywilne wprowadzone i projektowane zmiany w 2019 roku

129 zł 99.50 zł

Grzegorz Jędrejek


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381606073
Rok wydania: 2019

Postępowanie cywilne

W książce skomentowano zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich miesięcy ustawodawca wprowadził bądź planuje wprowadzić do postępowania cywilnego. Przewodnim tematem opracowania jest tzw. duża nowelizacja procedury cywilnej zawarta w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD309). Autorzy przeprowadzili dogłębną analizę przedstawionego projektu, zawierającą nie tylko wykładnię przepisów, ale także krytyczne uwagi, m.in. dotyczące:
sposobów usprawnienia przebiegu procesu cywilnego;
problemów, z jakimi każdemu prawnikowi przyjdzie się zmierzyć po uchwale­niu nowelizacji;
konsekwencji, jakie niektóre z projektowych rozwiązań będą nieść ze dla stron i uczestników postępowania, a także dla biegu postępowania sądowego.
Zwrócono także uwagę na kwestie, które zostały przy nowelizacji pominięte, a zdaniem autorów powinny znaleźć się w ustawie. Poddano pod rozwagę, czy wobec skali nowelizacji właściwszym rozwiązaniem nie byłby nowy Kodeks postępowania cywilnego.

Autorzy poszczególnych opracowań odnoszą się ponadto do kwestii związanych z postępowaniem cywilnym, w tym w szczególności z postępowaniem egzekucyjnym, mediacją oraz skargą nadzwyczajną. W publikacji uwzględniono najnowsze regulacje mające wpływ na postępowanie w sprawach cywilnych, w tym:

ustawę z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 5 ze zm.);
ustawę z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771);
ustawę z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770).