Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sądowych i procesowych
Bestseller

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sądowych i procesowych

199 zł 171.41 zł

Kinga Flaga Gieruszyńska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289665
Rok wydania: 2019

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe

Publikacja zawierająca komentarz praktyczny, wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze i koszty sądowe to praktyczne omówienie procedury cywilnej poprzez wszystkie jej instytucje oraz etapy postępowania wraz z wzorami pism procesowych oraz schematami i problematyką kosztów. Zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.: przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Szczegółowo zmiany przedstawia tabela zmian. Publikacja łączy w sobie cechy publikacji z serii: Metodyki w sprawach cywilnych oraz Pism procesowych w sprawach cywilnych,
zawiera ok. 170 wzorów pism procesowych i sądowych z komentarzami, m.in.: pozew o zapłatę zadośćuczynienia, wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego, pełnomocnictwo procesowe ogólne i inne,
zawiera Linie orzecznicze, stany faktyczne oraz schematy,
zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.: przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw,
pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia pełnomocnika procesowego,
to doskonałe narzędzie pracy dla pełnomocników procesowych prowadzących często sprawy cywilne na różnych etapach postępowania w sądach cywilnych.
Każdy część/moduł publikacji dotyczący, np. interwencji ubocznej zawiera następujące elementy:

Podstawa prawna
Linia orzecznicza
Problematyka kosztów
Pisma procesowe z komentarzem
Interwencja uboczna po stronie pozwanego (wzór Nr 13)
Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej (wzór Nr 14)
Postanowienie sądu o oddaleniu opozycji powoda (wzór Nr 15)
Schemat
Do zapamiętania
Publikacja zawiera omówienie dotyczące m.in.:

podmiotów postępowania cywilnego (m.in.: sąd, prokurator, inni uczestnicy, Rzecznik Praw Obywatelskich, inspektor pracy, organizacje pozarządowe, strony),
pozwu i powództwa (m.in.: pozew, odrzucenie pozwu, wytoczenie powództwa, doręczenie pozwu, cofnięcie powództwa, uznanie powództwa),
przebiegu postępowania przed sądem I instancji (m.in.: mediacja, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa, obrona pozwanego, przebieg rozprawy, zawieszenie i umorzenie postępowania),
środków odwoławczych (apelacja, zażalenie),
innych środków zaskarżenia (skarga na orzeczenie referendarza sądowego oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia takie jak: skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia),
postępowań odrębnych (m.in.: postępowanie w sprawach małżeńskich, postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi, postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, postępowanie uproszczenie, postępowanie europejskie, elektroniczne postępowanie upominawcze),
postępowania zabezpieczającego (postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i inne wypadki zabezpieczenia),
postępowania egzekucyjnego (m.in.: organy i uczestnicy postępowania egzekucyjnego, tytuł egzekucyjny i wykonawczy, klauzula wykonalności, wszczęcie, tok, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, powództwa przeciwegzekucyjne, środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, a także podane zostały poszczególne rodzaje egzekucji),
sądu polubownego (m.in.: zapis na sąd polubowny, arbitrzy, postępowanie przed sądem polubownym, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego).