Postępowanie cywilne Pytania Kazusy Tablice Testy 2020

Postępowanie cywilne Pytania Kazusy Tablice Testy 2020 Stan prawny: 1 stycznia 2020 roku

Co to jest sprawa cywilna? Sprawami cywilnymi są sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, i sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także inne sprawy, do których, na mocy przepisów szczególnych, stosuje się przepisy KPC (art. 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm., dalej: KPC). Oznacza to, że sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnym są te sprawy, które ze swej istoty mają charakter cywilny, gdyż są normowane przepisami prawa cywilnego. Do tej grupy należą sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i prawa pracy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa zawierają podstawę prawną i odesłanie do konkretnego artykułu Kazusy najważniejsze kazusy z rozwiązaniami uczą prawniczego myślenia Tablice przejrzysta i logiczna prezentacja porządkująca wiedzę schematy, które ułatwiają zrozumienie zagadnień z danej dziedziny prawa Testy szybkie i skuteczne sprawdzenie wiedzy ocenisz swoje przygotowanie do egzaminu