Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości

Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości

149 zł 117.34 zł

Siudak Łukasz


Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326965043
Rok wydania: 2017

Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości

Publikacja Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości zawiera opis mechanizmów związanych z nabyciem własności nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych, ochrony własności w tym zniesienia współwłasności, zarządzania nieruchomością wspólną, w tym we wspólnotach mieszkaniowych. W sposób wyjątkowo praktyczny i w oparciu o zapadłe wyroki w sprawach dotyczących nieruchomości dokonano analizy uprawnień właścicieli (współwłaścicieli), osób roszczących oraz osób posiadających nieruchomości. Publikacja obejmuje omówienie także najważniejszych sądowych procedur cywilnych i ich realizacji, z praktycznym komentarzem do najważniejszych procesowych i materialnych aspektów tych postępowań.

Postępowania cywilne w zakresie nieruchomości to monografia, która zawiera omówienie przepisów procedury cywilnej oraz prawa materialnego dotyczącego praw i roszczeń związanych z własnością nieruchomości oraz innymi tytułami prawnymi do jej posiadania. Omawiając poszczególne zagadnienia autor podawał liczne przykłady z orzecznictwa polskich sądów.