Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Podręcznik z postępowania cywilnego obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji dokonanych przepisami: Prawo restrukturyzacyjne, o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.
W książce Postępowanie cywilne w zarysie omówiono również akty prawne normujące dalszą informatyzację postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza postępowania wieczystoksięgowego i egzekucyjnego; wprowadziły one w szczególności egzekucyjną sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.
Książka Postępowanie cywilne w zarysie ma niewątpliwe walory dydaktyczne i teoretyczne. Obszerny skorowidz rzeczowy ułatwi poruszanie się po materii książki.