Postępowanie dowodowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Błoński


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325575335
Rok wydania: 2015

Postępowanie dowodowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Niniejsza publikacja dotyczy postępowania dowodowego i wniosków dowodowych w procesie karnym (po nowelizacji). Podzielona jest na dwie części:
Część I to praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego i wniosków dowodowych w procesie karnym (po nowelizacji) oraz odpowiednio przyporządkowane do każdego z tematów orzecznictwo, które obrazuje funkcjonowanie prawa dowodowego w praktyce (m.in. art. 167–242, 352, 368–370, 388–397, 452 KPK).
Część II to Wzory pism procesowych związane z postępowaniem dowodowym (m.in. wniosek dowodowy, odpowiedź na akt oskarżenia wraz z wnioskami dowodowymi).
Publikacja przede wszystkim umożliwia przygotowanie się pełnomocników stron jak i samych stron do skutecznego przeprowadzania wniosków dowodowych tak aby skutecznie poprzeć swoje racje oraz twierdzenia i zakończyć sukcesem dla reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika strony postępowanie karne.
Z jednej strony pokazuje jak w postępowaniu karnym skutecznie zgłaszać wnioski dowodowe, a z drugiej strony jak wykorzystywać przepisy procedury karnej aby skutecznie zablokować wnioski dowodowe strony przeciwnej. Prawidłowe postępowanie dowodowe uwarunkowane jest przede wszystkim wszechstronnym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy dotyczących zarówno strony przedmiotowej, jak i podmiotowej. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania dowodowego przyczynia się do trafnego rozstrzygnięcia sprawy, do zaoszczędzania czasu oraz obniżenia kosztów postępowania.
Ponadto książka zawiera najnowszy stan prawny oraz uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji Kodeksu karnego (ustawa z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 396), która wejdzie w życie 1.7.2015 r., i która nowelizuje nie tylko Kodeks postępowania karnego, lecz także częściowo nowelę do Kodeksu postępowania karnego z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). Zmiany z tej noweli wprowadzają na grunt prawa procesowego stosowanie znowelizowanych instytucji prawa materialnego, a także dotyczą m.in.:

- inicjatywy dowodowej sądu,
- zakresu przeprowadzania dowodów na etapie postępowania przygotowawczego w sytuacji, gdy możliwe jest konsensualne rozstrzygnięcie sprawy,
- likwidacji instytucji powództwa cywilnego oraz likwidacji możliwości występowania przez pokrzywdzonego w charakterze powoda cywilnego,
- zakresu konsensualnego modelu postępowania karnego,
- zakresu uzasadniania wyroków i powodów uchylania wyroków przez sądy odwoławcze.
Prezentowana książka:

- radcom i adwokatom dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym,
- aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem,

- aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu,
- będzie przydatna także sędziom, prokuratorom oraz referendarzom sądowym,

- zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.