Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

239 zł 178.40 zł

Piotr Przybysz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788376208428
Rok wydania: 2018

Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Uwzględniono także bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Autor komentarza obszernie omawia nie tylko problematykę postępowania egzekucyjnego w administracji oraz prowadzonej w jego ramach egzekucji administracyjnej, lecz także:
- postępowanie wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków administracyjnych;
- zabezpieczenie wykonania obowiązków administracyjnych, prowadzone zarówno jako samoistne postępowanie, jak i w ramach postępowania egzekucyjnego;
- zasady i sposób prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz udostępniania danych z tego rejestru.

W ósmym wydaniu komentarza uwzględniono najnowsze zmiany ogłoszone w Dzienniku Ustaw, w tym dotyczące m.in.:
- Rejestru Należności Publicznoprawnych,
- zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego będącego przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego,
- zajęcia wierzytelności z rachunku VAT.

W publikacji zaprezentowane zostały także standardy legalności działania organów egzekucyjnych i wierzycieli w sprawach egzekucji administracyjnej wynikające z aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
Komentarz jest przeznaczony zarówno dla prawników i pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, którzy na co dzień stosują przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jak również dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, pracowników naukowych, studentów kierunków prawo i administracja. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców i innych osób, wobec których jest prowadzona egzekucja administracyjna.