Postępowanie egzekucyjne w administracji wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych z suplementem elektronicznym
Bestseller

Postępowanie egzekucyjne w administracji wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych z suplementem elektronicznym

199.5 zł 150.15 zł

Zofia Wojdylak Sputowska


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047209
Rok wydania: 2020

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 roku wzmocniła pozycję wierzyciela należności pieniężnych – wierzyciel niebędący równocześnie organem egzekucyjnym, ale także w sytuacji kiedy przepisy prawa przyznają mu status organu egzekucyjnego, obowiązany będzie jeszcze bardziej niż do tej pory prowadzić tzw. orzecznictwo wierzycielskie, a także ściśle współpracować z organami egzekucyjnymi. Stopniowo też postępowanie egzekucyjne oraz wydawanie orzeczeń przez wierzyciela będzie realizowane za pomocą systemów teleinformatycznych.
Niniejsza książka to zbiór ponad stu wzorów różnych pism procesowych, które zgodnie ze swoją pozycją procesową powinien sporządzać wierzyciel należności pieniężnych. W opracowaniu uwzględniono rozwiązania przewidziane dla wierzycieli wchodzące w życie z dniem 30 lipca 2020 roku oraz z dniem 20 lutego 2021 roku.
Publikacja jest adresowana do wierzycieli należności pieniężnych oraz pracowników urzędów obsługujących wierzycieli sfery administracji publicznej.
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.