Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach

Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach

W książce zostały opisane najczęstsze problemy występujące na poszczególnych etapach postępowania, które pojawiły się w związku z nowymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi w 2019 i 2020 r. Autor krok po kroku prezentuje ogólne zasady, wskazując również wyjątkowe sytuacje niepodlegające egzekucji administracyjnej. Ponadto omawia jej przebieg oraz rolę podmiotów i organów, które uczestniczą w postępowaniu zawsze lub incydentalnie. Przedstawia także środki egzekucyjne obowiązków pieniężnych i niepieniężnych oraz formy czasowego przerwania postępowania i przesłanki zastosowania postępowania uproszczonego. W opracowaniu przedstawiono najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a także rozwiązania prawne odnoszące się do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Publikacja stanowi kompendium wiedzy dla pracowników organów egzekucyjnych i dla wierzycieli uprawnionych do żądania wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.