Postępowanie sądowoadministracyjne, administracyjne, egzekucyjne

 1. Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
  Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
  Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplem ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046240 Autor: Zofia Wojdylak Sputowska
  Wydawnictwo ODDK
 2. Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  Publikacja Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej. Przedstawio ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381600309 Autor: Chmielewski Jan
  Wolters Kluwer
 3. Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
  Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
  Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych nale ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611598 Autor: Wojciech Piątek
  Wydawnictwo Presscom
 4. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:- stron ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249492 Autor: Bogusław Dauter
  Wolters Kluwer Polska
 5. Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej
  Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej
  W mojej ocenie ogrom pracy włożony przez Autora stanowi o szczególnej wartości (…) książki, stanowiącej nie tylko kompendium wiedzy, ale także, może przede wszystkim, interdyscyplinarne studium wzaje ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611338 Autor: Anna Dalkowska
  Wydawnictwo Presscom
 6. Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz
  Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz
  Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie pr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788376208428 Autor: Piotr Przybysz
  Wolters Kluwer Polska
 7. Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
  Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem dok ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596491 Autor: Roman Hauser
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik
  Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik i postępowanie sądowoadministracyjne
  Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381071895 Autor: Zbigniew Kmiecik
  Wolters Kluwer Polska
 9. Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  Książka przedstawia zagadnienie następstw procesowych pozbawienia jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381287463 Autor: Katarzyna Celińska Grzegorczyk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych
  Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych
  Książka krok po kroku opisuje przebieg postępowania zabezpieczającego i pomaga rozwiązać problemy, które mogą się pojawić na poszczególnych jego etapach. Autorka rozwiewa wątpliwości dotyczące naj ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788364512537 Autor: Dalkowska Anna
  Wydawnictwo Presscom