Postępowanie sądowoadministracyjne, administracyjne, egzekucyjne

 1. Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak
  Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak
  Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. W sposób usystematyzowany omawia regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zarówno przepisy Kodeksu postępow ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606097 Autor: Andrzej Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 2. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:- stron ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249492 Autor: Bogusław Dauter
  Wolters Kluwer Polska
 3. Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej
  Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej
  W pracy przedstawiono własną propozycję koncepcji sprawy sądowoadministracyjnej jako przedmiotu rozpoznania w procesie. W oparciu o przyjęte ustalenia teoretyczne wyznaczono materialne i formalne granice r ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788366248106 Autor: Krzysztof Sobieralski
  Wydawnictwo Presscom
 4. Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności
  Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności
  Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym klasyfikowane jest jako jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania, zorientowany na weryfikac ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611956 Autor: Przemysław Kledzik
  Wydawnictwo Presscom
 5. Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
  Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem dok ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596491 Autor: Duże Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej
  Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej
  Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne zapewniają zobowiązanemu odpowiednią ochronę w toku postępowania zmierzającego do przymusowego wykonania ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605038 Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 7. Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej
  Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej
  Autorka kompleksowo zaprezentowała problematykę informatyzacji postępowania arbitrażowego, w szerokim zakresie uwzględniając nie tylko unormowania prawne, lecz także regulacje instytucji arbitrażowych p ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604550 Autor: Aneta Arkuszewska
  Wolters Kluwer Polska
 8. Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik
  Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik Wykład z zakresu postępowania administracyjnego
  Podręcznik stanowi przystępny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604208 Autor: Zbigniew Kmiecik
  Wolters Kluwer Polska
 9. Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
  Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
  Monografia kompleksowo opisuje praktyczne zagadnienia fundamentalnej w procesie karnym instytucji aktu oskarżenia. Omawia problematykę dyspozycyjności stron czynnych (oskarżycieli: publicznego, posiłkowego ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381248099 Autor: Michał Kurowski
  Wolters Kluwer Polska
 10. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
  Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
  W ksiązce z postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego jasno i przystępnie omówiono przepisy sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Publikacja uwzględnia m.in ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381601924 Autor: Joanna Misztal Konecka
  Wolters Kluwer Polska