Postępowanie sądowoadministracyjne, administracyjne, egzekucyjne

 1. Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności
  Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności
  Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym klasyfikowane jest jako jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania, zorientowany na weryfikac ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611956 Autor: Przemysław Kledzik
  Wydawnictwo Presscom
 2. Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej
  Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej
  W pracy przedstawiono własną propozycję koncepcji sprawy sądowoadministracyjnej jako przedmiotu rozpoznania w procesie. W oparciu o przyjęte ustalenia teoretyczne wyznaczono materialne i formalne granice r ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788366248106 Autor: Krzysztof Sobieralski
  Wydawnictwo Presscom
 3. Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej
  Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej
  Autorka kompleksowo zaprezentowała problematykę informatyzacji postępowania arbitrażowego, w szerokim zakresie uwzględniając nie tylko unormowania prawne, lecz także regulacje instytucji arbitrażowych p ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604550 Autor: Aneta Arkuszewska
  Wolters Kluwer Polska
 4. Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik
  Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik Wykład z zakresu postępowania administracyjnego
  Podręcznik stanowi przystępny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604208 Autor: Zbigniew Kmiecik
  Wolters Kluwer Polska
 5. Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
  Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
  Monografia kompleksowo opisuje praktyczne zagadnienia fundamentalnej w procesie karnym instytucji aktu oskarżenia. Omawia problematykę dyspozycyjności stron czynnych (oskarżycieli: publicznego, posiłkowego ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381248099 Autor: Michał Kurowski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
  Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
  W ksiązce z postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego jasno i przystępnie omówiono przepisy sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Publikacja uwzględnia m.in ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381601924 Autor: Joanna Misztal Konecka
  Wolters Kluwer Polska
 7. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz
  Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz Stan prawny: 1 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 770) i 1 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
  Komentarz stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków, sędziów sądów powszechnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronn ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381601429 Autor: Przemysław Feliga
  Wolters Kluwer Polska
 8. Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończ ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326433320 Autor: Grzegorz Łaszczyca
  Wolters Kluwer Polska
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych
  Wydawanie decyzji administracyjnych
  W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omaw ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611918 Autor: Robert Suwaj
  Wydawnictwo Presscom
 10. Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381289641 Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
  Wydawnictwo C.H.Beck