Postępowanie sądowoadministracyjne, administracyjne, egzekucyjne

 1. Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
  Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
  Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych nale ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611598 Autor: Wojciech Piątek
  Wydawnictwo Presscom
 2. Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  Publikacja przybliża konstrukcję decyzji reformatoryjnej w kontekście modelu postępowania odwoławczego obowiązującego w Kodeksie postępowania administracyjnego. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606820 Autor: Krzysztof Kaszubowski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych
  Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD
  W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omaw ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611918 Autor: Robert Suwaj
  Wydawnictwo Presscom
 4. Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak
  Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych Marciniak
  Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. W sposób usystematyzowany omawia regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zarówno przepisy Kodeksu postępow ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606097 Autor: Andrzej Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 5. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:- stron ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249492 Autor: Bogusław Dauter
  Wolters Kluwer Polska
 6. Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej
  Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej
  W pracy przedstawiono własną propozycję koncepcji sprawy sądowoadministracyjnej jako przedmiotu rozpoznania w procesie. W oparciu o przyjęte ustalenia teoretyczne wyznaczono materialne i formalne granice r ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788366248106 Autor: Krzysztof Sobieralski
  Wydawnictwo Presscom
 7. Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności
  Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym klasyfikowane jest jako jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania, zorientowany na weryfikac ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611956 Autor: Przemysław Kledzik
  Wydawnictwo Presscom
 8. Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
  Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem dok ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596491 Autor: Duże Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej
  Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym
  Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne zapewniają zobowiązanemu odpowiednią ochronę w toku postępowania zmierzającego do przymusowego wykonania ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605038 Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 10. Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej
  Informatyzacja postępowania arbitrażowego
  Autorka kompleksowo zaprezentowała problematykę informatyzacji postępowania arbitrażowego, w szerokim zakresie uwzględniając nie tylko unormowania prawne, lecz także regulacje instytucji arbitrażowych p ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604550 Autor: Aneta Arkuszewska
  Wolters Kluwer Polska