Postępowanie sądowoadministracyjne, administracyjne, egzekucyjne

 1. Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych
  Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy nowe regulacje prawne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381988568 Autor: Sebastian Firkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych
  Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych (z suplementem elektronicznym)
  Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniająca jej tytuł na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handl ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047155 Autor: Radosław Dyki
  Wydawnictwo ODDK
 3. Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz
 4. Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego
  Zmiany w kosztach postępowania egzekucyjnego w administracji Nowe regulacje prawne od 20 lutego 2021 roku
  Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy nowe regulacje prawne związane z kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji, wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzeku ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381982740 Autor: Łukasz Sadkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik
  Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne Kmiecik Wykład z zakresu postępowania administracyjnego
  Podręcznik stanowi przystępny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604208 Autor: Zbigniew Kmiecik
  Wolters Kluwer Polska
 6. Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak
  Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych Marciniak
  Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. W sposób usystematyzowany omawia regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zarówno przepisy Kodeksu postępow ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606097 Autor: Andrzej Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 7. Ulga na złe długi i zatory płatnicze w praktyce podatkowej i rachunkowej
  Ograniczanie zatorów płatniczych praktyczny przewodnik
  Praktyczny przewodnik, który jako pierwszy na rynku przybliża prawa i obowiązki stron transakcji handlowych wynikające z nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. O ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381877596 Autor: Jacek Liput
  Wolters Kluwer Polska
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych
  Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD
  W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omaw ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611918 Autor: Robert Suwaj
  Wydawnictwo Presscom
 9. Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności
  Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym klasyfikowane jest jako jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania, zorientowany na weryfikac ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611956 Autor: Przemysław Kledzik
  Wydawnictwo Presscom
 10. Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych