Postępowanie sądowoadministracyjne, administracyjne, egzekucyjne

 1. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
  Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
  W ksiązce z postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego jasno i przystępnie omówiono przepisy sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Publikacja uwzględnia m.in ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381601924 Autor: Joanna Misztal Konecka
  Wolters Kluwer Polska
 2. Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
  Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
  Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381248099 Autor: Michał Kurowski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz
  Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz Stan prawny: 1 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 770) i 1 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
  Komentarz stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków, sędziów sądów powszechnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronn ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381601429 Autor: Przemysław Feliga
  Wolters Kluwer Polska
 4. Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończ ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326433320 Autor: Grzegorz Łaszczyca
  Wolters Kluwer Polska
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych
  Wydawanie decyzji administracyjnych
  W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omaw ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611918 Autor: Robert Suwaj
  Wydawnictwo Presscom
 6. Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381289641 Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji
  Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji
  Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące zasad sądowego postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady jawności. Zostały w niej wszechstronnie zaprezentowane pogląd ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249263 Autor: Uliasz Marcin
  Wolters Kluwer
 8. Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
  Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
  Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych nale ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611598 Autor: Wojciech Piątek
  Wydawnictwo Presscom
 9. Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
  Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym) i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
  Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplem ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046240 Autor: Zofia Wojdylak Sputowska
  Wydawnictwo ODDK
 10. Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  Publikacja Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej. Przedstawio ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381600309 Autor: Chmielewski Jan
  Wolters Kluwer