Książki z postępowania karnego, zarys systemu Waltoś, Dudka, Boratyńska

 1. Proces karny
  Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r.
  Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: teorii procesu karnego, międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego, zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz do ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381879286 Autor: Jarosław Zagrodnik
  Wolters Kluwer Polska
 2. Stosowanie formularzy uzasadnień
  Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym Komentarz
  Akt ten wszedł w życie 5.12.2019 roku. Prezentowana publikacja stanowi systemowe opracowanie dotyczące wykładni wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania. Zgodnie ze znowelizowa ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381984362 Autor: Dariusz Drajewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Proces karny Skorupka
  Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego
  Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381248556 Autor: Dagmara Gruszecka
  Wolters Kluwer Polska
 4. Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz
  Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz
  W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381600668 Autor: Katarzyna Dudka
  Wolters Kluwer Polska
 5. Proces karny zarys systemu Waltoś
  Proces karny zarys systemu Waltoś
  Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wyd ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381877923 Autor: Piotr Hofmański
  Wolters Kluwer Polska
 6. Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka
  Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka
  Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz li ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074964 Autor: Katarzyna Dudka
  Wolters Kluwer Polska
 7. Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki
  Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo
  Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orze ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381877466 Autor: Dariusz Świecki
  Wolters Kluwer Polska
 8. Postępowanie karne w pigułce
  Postępowanie karne w pigułce 2020 Beck
  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania karnego. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów KPK uchwalone ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589178 Autor: Gacka Asiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Postępowanie Karne Dynamika
  Postępowanie Karne Dynamika Żołyńska Pohl Materiały do konwersatoriów
  Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauk ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788360550298 Autor: Anna Gerecka Żołyńska
  Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
 10. Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
  Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym Barbara Nita
  Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim ko ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8389356420 Autor: Barbara Nita
  Arche