Książki z postępowania karnego, zarys systemu Waltoś, Dudka, Boratyńska

 1. Proces karny Skorupka
  Proces karny Skorupka
  Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381248556 Autor: Dagmara Gruszecka
  Wolters Kluwer Polska
 2. Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz
  Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz
  Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie ka ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381285643 Autor: Michał Błoński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka
  Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka
  Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz li ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074964 Autor: Katarzyna Dudka
  Wolters Kluwer Polska
 4. Postępowanie karne Boratyńska
  Postępowanie karne Boratyńska
  Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy książki w poszczególnych rozdziałac ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381282338 Autor: Katarzyna Boratyńska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Postępowanie karne
  Postępowanie karne
  Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pomocą niektórych dowodów. Kwes ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606813 Autor: Michał Rusinek
  Wolters Kluwer Polska
 6. Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym
  Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym
  Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Pierwsza monografia naukowa dotycząca tematyki nielegalnie uzyskanych dowodów w procesie karnym. Autor uporządkował za ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604437 Autor: Wojciech Jasiński
  Wolters Kluwer Polska
 7. Ciężar dowodu w polskim procesie karnym
  Ciężar dowodu w polskim procesie karnym
  W książce autorka prezentuje różne sposoby postrzegania ciężaru dowodu w polskim procesie karnym, przywołując poglądy przedstawicieli nauki polskiej i zwracając szczególną uwagę na kwestie sporne w ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605953 Autor: Małgorzata Żbikowska
  Wolters Kluwer Polska
 8. Szczególna zdolność sądowa
  Szczególna zdolność sądowa
  W monografii przeanalizowano problemy praktyczne związane z udziałem w postępowaniu cywilnym struktur wyposażonych w szczególną zdolność sądową, czyli struktur niemających zdolności prawnej, którym ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604536 Autor: Biblioteka Sądowa
  Wolters Kluwer Polska
 9. Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki
  Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki
  Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nic ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381243599 Autor: Dariusz Świecki
  Wolters Kluwer Polska
 10. Proces karny zarys systemu Waltoś
  Proces karny zarys systemu Waltoś
  Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wyd ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245371 Autor: Piotr Hofmański
  Wolters Kluwer Polska