Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Tadeusz Paweł Woś


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Isbn: 9788327800756
Rok wydania: 2013

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Książka dla studentów prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych, które w programach studiów przewidują ten przedmiot. Stanowi cenną pomoc dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników organów administracji publicznej, którym w związku z wykonywanym zawodem znajomość postępowania sądowoadministracyjnego jest nieodzowna.
Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowadmi-nistracyjnego, wprowadzonego ustawami Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć z indeksu.