Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz
Bestseller

Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz

169 zł 136.39 zł

Andrzej Stempniak

Prawo Sądowe,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325596460
Rok wydania: 2018

Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku.
Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w niniejszej publikacji uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (Rozdział 9 KPC – art. 680–689).