Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Izabela Dutkowiak


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611284
Rok wydania: 2017

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, etap po etapie, zostało opisane postępowanie w zakresie wydania tzw. decyzji środowiskowej. Autorka wskazuje prawa i obowiązki zarówno instytucji wydających takie decyzje, jak i inwestorów. Omawia proces oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i przypadki, w których konieczne jest sporządzenie raportu OOŚ. W publikacji nie brakuje również przedstawienia czynników zewnętrznych, jak np. sprzeciw społeczeństwa lub oddziaływanie inwestycji na obszary Natura 2000, które często mają wpływ na ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jakie wymogi należy spełnić, by decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była pozytywna?
Kiedy stowarzyszeniu lub organizacji ekologicznej można odmówić udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony?
Czy przy procedowaniu decyzji ważniejsze są względy formalne, czy merytoryczne?

W książce w przystępny sposób omówione zostały takie zagadnienia, jak:
- przyczyny wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- możliwość nieuwzględnienia przez organ prowadzący stanowiska organu opiniującego,
- model postępowania w przypadku samowoli budowlanej,
- możliwość odwołania się inwestora od decyzji środowiskowej oraz uchylenia lub zmiany wydanej decyzji,
- zawieszenie i umorzenie postępowania lub przeniesienie decyzji.