Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018

69.9 zł 62.99 zł

Kajewska Renata


Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326968600
Rok wydania: 2018

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018 Zmiany Dokumentacja Kwoty wolne

Z książki Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018 dowiesz się, w jaki sposób dokonywać potrąceń z różnego rodzaju świadczeń pracowniczych od 1 stycznia i 1 marca 2018 roku.
Pomniejszanie wynagrodzenia za pracę jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo. Pracodawca dokonując potrącenia w innych sytuacjach niż te uregulowane prawnie, naraża się na roszczenie podwładnego o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika.
Dowiedz się:
- jak właściwie dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę, z zasiłków chorobowych i macierzyńskich i umów cywilnoprawnych,
- jak współpracować z komornikiem i jakie dokumenty musi wypełniać pracodawca,
- ile wynoszą kwoty wolne od potrąceń w 2018 roku,
- w jakiej części są wolne od egzekucji i potrąceń świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
- jakie są obowiązki pracodawcy przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.