Powszechna historia państwa i prawa
Bestseller

Powszechna historia państwa i prawa

75 zł 58.84 zł

Michał Sczaniecki


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380924451
Rok wydania: 2016

Powszechna historia państwa i prawa

Upływa ponad 25 lat od ukazania się po raz pierwszy podręcznika Powszechna historia państwa i prawa Michała Sczanieckiego, profesora Uniwersytetów Poznańskiego i Warszawskiego, europejskiej sławy uczonego. Synteza ta, stanowiąca opus vitae Autora, owoc głębokiej wiedzy, erudycji, długich lat doświadczeń nauczania akademickiego i przemyśleń nad optymalną formą dydaktyczną podręcznika, potrafiła przekazać bogactwo materiału, obejmującego dzieje ustrojów państwowych całego kręgu naszej kultury prawnej, w sposób jasny, przystępny, ułatwiający czytającemu dzięki przejrzystej konstrukcji i nowatorskiemu wykorzystaniu metody porównawczej przyswojenie wiedzy o przedmiocie, a także wydobywanie zeń najistotniejszych treści. Dzieło jest adresowane zarówno do studentów prawa, jak i do szerszego kręgu odbiorców, zwłaszcza prawników i polityków zainteresowanych dziejami urządzeń ustrojowych cywilizacji europejskiej, a więc korzeniami, z których wyrastają instytucje współczesnego życia państwowego. Z nowym wydaniem wiązała się potrzeba dokonania pewnych przemian uwzględniających upływ czasu, reorientację ideologiczną w Europie i świecie ostatniej doby. Podejmując się opracowania kierowałam się intencją ograniczenia do minimum ingerencji w Jego tekst. Starałam się sprowadzić przemiany tylko do niewielkich skrótów, czasem uzupełnień, bliższych wyjaśnień itp., koncentrując się raczej na korekturach natury terminologicznej. Katarzyna Sójka-Zielińska ze Słowa wstępnego W wydaniu dziesiątym te fragmenty podręcznika, które nie odnoszą się bezpośrednio do historii ustroju państwa, zostały wydrukowane petitem. Wprowadzono też pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odszukanie w tekście książki pojęć z indeksu. Całość uzupełnia obszerna Nota bibliograficzna.