Pracodawca użytkownik jako podmiot prawa pracy

Pracodawca użytkownik jako podmiot prawa pracy

39.9 zł 32.99 zł

Reda Anna


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 9788360550359
Rok wydania: 2011

Pracodawca użytkownik jako podmiot prawa pracy

Recenzowana praca jest opracowaniem wartościowym merytorycznie i źródłowo. Zaprezentowane w niej w sposób jasny i uporządkowany liczne problemy teoretyczne, ale także praktyczne powstające w związku ze stosowaniem przepisów dotyczących zatrudnienia tymczasowego pozwalają żywić nadzieję, że znajdzie ona żywy odbiór nie tylko w środowisku akademickim, ale także wśród przedstawicieli różnych zawodów prawniczych oraz wśród pracodawców i pracowników.