Pracownicze Plany Kapitałowe 2019 praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających
Bestseller

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019 praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających

157.5 zł 137.79 zł

Marcin Wojewódka


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046813
Rok wydania: 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215). Wprowadziła ona nowy, niezależny od ZUS, program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania. Jest to system dobrowolny dla osób zatrudnionych, ale obowiązkowy dla pracodawców, którzy zostali obarczeni szeregiem ważnych i trudnych obowiązków. W poradniku przestawiono kompleksowo wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych, w tym m.in.:
1) główne założenia PPK z omówieniem szczególnej roli podmiotu zatrudniającego;

2) aspekty praktyczne założenia i prowadzenia PPK w firmie, w tym:
obowiązki administracyjne podmiotu zatrudniającego.
etapy wyboru usługodawcy PPK,
treść i charakter umowy o zarządzanie PPK,
zawartość umowy o prowadzenie PPK,
komunikacja i współpraca z reprezentacją pracowników,
sankcje dla podmiotów zatrudniających;
3) zasady finasowania PPK i polityka inwestycyjna, w tym:
wysokość i zasady finansowania wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej,
dopłaty ze środków publicznych,
bezpieczeństwo środków i odpowiedzialność podmiotów zatrudniających;
4) warunki wykorzystania oszczędności zgormadzonych w PPK;
5) dobre praktyki we wdrażaniu i obsłudze PPK;
6) omówienie różnic pomiędzy pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) a pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE).

Celem książki Pracownicze plany kapitałowe wyd. ODDK jest ułatwienie poruszania się w nowym porządku prawnym oraz bezpieczne posługiwanie się kategoriami wprowadzanymi przez ustawę o PPK. Komentarzom do poszczególnych zagadnień towarzyszą praktyczne wyjaśnienia i przykłady objaśniające stosowanie nowych regulacji.