Prawa konsumenta Komentarz omówienie przepisów ustawy o prawach konsumenta
Bestseller

Prawa konsumenta Komentarz omówienie przepisów ustawy o prawach konsumenta

Tomasz Czech


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381878470
Rok wydania: 2020

Prawa konsumenta Komentarz omówienie przepisów ustawy o prawach konsumenta

Komentarz z prawa konsumenckiego skierowana jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych i rzeczników praw konsumenta. Ze względu na przystępny język może ona także zainteresować konsumentów, którzy zamierzają dochodzić przysługujących im uprawnień przeciwko przedsiębiorcom.
Komentarz zawiera obszerne i pogłębione omówienie przepisów ustawy o prawach konsumenta. Przedstawiono w niej kompleksową analizę instrumentów ochrony konsumenta z uwzględnieniem powiązanych z nimi regulacji kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych. Wiele uwagi poświęcono wykładni przepisów o odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
W komentarzu omówiono również zmiany wprowadzone ustawą z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, obowiązujące od 10 stycznia 2017 r., które dotyczą m.in. obowiązku przedsiębiorcy udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta.
Istotnym walorem komentarza są liczne obrazowe przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w obrocie gospodarczym.
W komentarzu wykorzystano m.in. orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat klauzul abuzywnych, jak również decyzje Prezesa UOKiK w odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.