Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych
Bestseller

Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

65 zł 52.42 zł

Marek Andrzejewski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381287739
Rok wydania: 2018

Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących tych ob­szarów wiedzy. W programach studiów na tych kierunkach są prowadzone zajęcia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania rodzi­ny, a na resocjalizacji (chociaż nie tylko) również z zakresu prawa karnego i postępowania w sprawach nieletnich.