Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych

Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych

119 zł 91.68 zł

Tomasz Radziszewski


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788364512100
Rok wydania: 2014

Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych

Jak efektywnie zarządzać archiwalną dokumentacją elektroniczną? W jaki sposób archiwizować dokumenty w systemie EZD? Komu należy udostępnić dokumentację znajdującą się w archiwum i kiedy można odmówić jej udostępnienia? Jakie informacje powinny się znaleźć w metadanych dokumentu elektronicznego? Na te i wiele innych pytań odpowiada pierwsza książka na temat prawnychi technicznych rozwiązań wykorzystywanych w procesie archiwizacji dokumentów elektronicznych. Dzięki praktycznemu opracowaniu czytelnik pozna zasady archiwizacji na podstawie ustawy archiwalnej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz pozostałych przepisów w tym zakresie. Autorzy opisują nowoczesne narzędzia stosowane w działalności archiwów, takie jak: systemy ZoSIA i SEZAM, bazy danych IZA, PRADZIAD, ELA czy standardy dotyczące archiwizacji. Podpowiadają, jaki nośnik wybrać, by zapewnić długotrwałe przechowywanie danych, i jak poprawnie archiwizować elektroniczną dokumentację medyczną. Książka zawiera przydatne wzory instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej wraz z załącznikami. Jest skierowana do pracowników, którzy odpowiadają za archiwizowanie dokumentów w administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach publicznych.